МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХАМГИЙН ТОМ ҮЗЭСГЭЛЭН

МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХАМГИЙН ТОМ ҮЗЭСГЭЛЭН

Монгол Улсын засгийн газраас “Монголд зочлох жил”-ийн хүрээнд онцлон зохион байгуулагдах “Эрүүл мэндийн технологи-2023” олон улсын үзэсгэлэнтэй нэгдэхийг урьж байна.

Үзэгслэнгий он сар

09.22 - 09.24 2023 ОН

Мишээл экспо олон улсын худалдааны төвд
 • Өдөр

 • Цаг

 • Минут

 • Секунд

ҮЗЭСГЭЛЭНД БОЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Эрүүл мэндийн салбарын бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд танилцуулах.
Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтэн, бизнесменүүдэд шинээр нэвтэрсэн эмчилгээ, оношилгооны дэвшилтэт технологийг танилцуулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.
Үйлдвэрлэгч-Импортлогч-Хэрэглэгчийн хооронд холбоо тогтоох шинэ худалдан авагчидтай болох.
Төр болон холбоо нийгэмлэг хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
Олон улсын зах зээлд өөрийн бизнесээ танилцуулж шинэ харилцагч болон албан ёсны төлөөлөгчийн газартай болох
Брэнд инженерингийн сургалт, Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцон салбарын шинэ мэдээлэл авч, харилцан туршлага судлах.

ҮЗЭСГЭЛЭНГ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Албан ёсны дистрибьютер болон ханган нийлүүлэгч байгууллага. Үүнд:
 • Эм эмнэлгийн хэрэгсэл
 • Тоног төхөөрөмж
 • Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн
Үзэсгэлэнд оролцогчдын 91% нь тухайн байгууллагын бизнест чухал ач холбогдолтой гэж үнэлсэн.
 1. Дотоодын болон олон улсын үйлдвэрлэгч
 2. Улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлэг
 3. Олон улсын дотоодын эрүүл мэндийн салбарын байгууллага
Үзэсгэлэнг зорин ирсэн хэрэглэгчдийг мэргэжлийн чанартай хэрэглэгч гэж 90% нь үнэлсэн.
 1. Төрийн болон төрийн бус байгууллага
 2. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүд
 3. 21 аймгийн эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтэнгүүд
Үзэсгэлэнд оролцогчдын 81% нь шинэ харилцагчтай болсон.

ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦОГЧДОД

“МОНГОЛД ЗОЧЛОХ ЖИЛ” -н хүрээнд зохион байгуулагдах
“Эрүүл мэндийн технологи – Олон Улсын экспо – 2023” арга хэмжээний хөтөлбөр 

ҮЗЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Ханган нийлүүлэгч байгууллагууд өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд танилцуулах, үйлдвэрлэгч-импортлогч-хэрэглэгчдийн хооронд мэдээлэл солилцож тэдний хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.
 • Эрүүл мэндийн технологи, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, харилцан туршлага судлах.
 • Гадны орны үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч байгууллагын бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд сурталчлан таниулах хатын ажиллагааг өргөжүүлэх.
 • Эрүүл мэндийн салбарт шинээр нэвтэрсэн шинжлэх ухаан технологи, инновац, дэвшилтэт технологийг сурталчлан таниулах.