ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ХӨТӨЛБӨР

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИ –ОЛОН УЛСЫН ЭКСПО- 2023” ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН УДИРДАМЖ

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИ-ОЛОН УЛСЫН ЭКСПО-2023”

Олон улсын эрүүл мэндийн салбарын үзэсгэлэнг 24 дэхь жилдээ 2023 оны 09 дүгээр сарын 22, 23, 24-ний өдрүүдэд “Мишээл Экспо олон улсын үзэсгэлэнгийн танхим”-д зохион байгуулагдана.


НЭЭЛТИЙН хөтөлбөр