ДҮРЭМ ЖУРАМ

ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

Үзэсгэлэнд оролцогч олон улсын байгууллагууд хил, гаалиар бараа, бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлэх талаар мэдээллийг доорх хэсгээс татаж авна уу. 

ҮЗЭСГЭЛЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ДҮРЭМ ЖУРАМ ТАТАЖ АВАХ